Tên các đề tài và dự án nghiên cứu đã tham gia:

 1. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot dịch vụ dạng người, 2010 -2013, Trọng điểm Đại học Quốc gia Tp. HCM, đã nghiệm thu.
 2. Chế thử công nghệ, thiết kế chế tạo bệ tự động ổn định cho các súng máy tự động lắp trên tàu tuần tra biển, 2014-2016, Bộ Quốc phòng, đã nghiệm thu.
 3. Nghiên cứu thiết kế và  chế tạo mẫu kho hàng tự động AS/RS, 2008-2010, Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM, đã nghiệm thu.
 4. Nghiên cứu hoàn thiện và chế tạo bộ điều khiển bộ cao đầu cắt máy CNC plasma và gas, 2014-2016, Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM, đang thực hiện.

Những công trình, bài báo đã công bố:

 1. Designing 8 Degrees of Freedom Humanoid Robotic Arm, IEEE, 2008, đồng tác giả.
 2. A New Approach of Robust Walking Planning for Biped Robot HUBOT-3, VCCA, 2013, đồng tác giả
 3. Adaptive Tracking Control of Two-Wheeled Welding Mobile Robot with Smooth Curved Welding Path, KSME International, 2003, đồng tác giả
 4. Wall-Following Control of a Two-Wheeled Mobile Robot, KSME International, 2004, đồng tác giả
 5. Sliding Mode Control of Two-Wheeled Welding Mobile Robot for Tracking Smooth Curved Welding Path, KSME International, 2004, đồng tác giả
 6. Development of Humanoid Biped Walking Robot HUBOT-1, Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc, 2010.
 7. Novel Adaptive Forward Neural MIMO NARX Model Application for Modelling of Biped Robot’s Arm Kinematics, Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), 2013, đồng tác giả