Dây chuyền lắp ráp linh kiện bán tự động

Bao gồm máy quét kem chì, máy gắn linh kiện tự động và máy gia nhiệt.

Các mô hình robot phục vụ R&D