Hệ thống nhúng găng tay tự động

Hệ thống nhúng găng tay tự động cung cấp một giải pháp toàn diện, hiệu quả và kinh tế cho các ứng dụng nâng cấp và cải tiến, và chế tạo mới cho các dây chuyển sản xuất găng tay cao su. Hệ thống gồm tủ điều khiển hoàn chỉnh tích hợp đồng bộ vào dây chuyền của nhà máy.