CTH3T-01: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

2.200.000 VNĐ

CTH3T-01: Bộ chống gãy mỏ cắt plasma

Bộ chống gãy mỏ cắt plasma được  thiết kế để bảo vệ mỏ cắt trong những tính huống va chạm bất ngờ với tốc độ cao giữa đầu cắt với vật liệu cắt.