Compact OHC3T-02 ngõ ra Up/Down

3.200.000 VNĐ

Compact OHC3T-02 ngõ ra Up/Down hoạt động với phần mềm Mach3, tự động điều khiển trục Z thông với ngõ ra Step/Dir kết nối trực tiếp với driver trục Z ( Stepper motor driver, AC Servo Driver, DC Servo Driver )