Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir

3.500.000 VNĐ

Compact OHC3T-02 ngõ ra Step/Dir hoạt động với phần mềm Mach3, tự động điều khiển trục Z thông với ngõ ra Step/Dir kết nối trực tiếp với driver trục Z ( Stepper motor driver, AC Servo Driver, DC Servo Driver )