AF3T-04: Bộ điều khiển cấp phôi tự động sử dụng màn hình HMI

AFT3T-03 cung cấp một giải pháp toàn diện, hiệu quả và kinh tế cho các ứng dụng nâng cấp và cải tiến các tủ điều khiển máy chấn CNC. Bộ điều khiển bao gồm bộ điều khiển trung tâm và màn hình HMI 7 inch, và đầy đủ cáp kết nối với ngoại vi.