AF3T-03: Bộ điều khiển máy chấn CNC

12.000.000 VNĐ

AFT3T-03 cung cấp một giải pháp toàn diện, hiệu quả và kinh tế cho các ứng dụng nâng cấp và cải tiến các tủ điều khiển máy chấn CNC. Bộ điều khiển bao gồm bộ điều khiển trung tâm và màn hình HMI 7 inch, và đầy đủ cáp kết nối với ngoại vi. Bộ điều khiển máy chấn AFT3T-03 hỗ trợ 2 trục cữ chấn và góc chấn ngõ ra Step/Dir với độ chính xác và tốc độ làm việc cao, hỗ trợ lập trình được nhiều chương trình hoạt động từ màn hình HMI 7 inch. Dễ dàng kết nối và đồng bộ với các dòng máy chấn khác nhau.