AF3T-02: Bộ điều khiển 1 trục bàn xoay và tịnh tiến

2.500.000 VNĐ

AF3T-02: Bộ điều khiển 1 trục bàn xoay và tịnh tiến

AFT3T-02 cung cấp một giải pháp toàn diện, hiệu quả và chi phí thấp ứng dụng cho các hệ thống điều khiển chính xác 1 trục ( Gồm trục tịnh tiến và bàn xoay )